Oprawa muzyczna mszy ślubnej

Oprawa muzyczna mszy ślubnej wykonywana jest na organach kościelnych. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kościół nie posiada instrumentu zespół muzyczny Silver Band dysponuje swoim sprzętem grającym tj. Keyboard, w którym jest zaprogramowany instrument „organy kościelne”.

Repertuar zespołu:

1. Wejście – „Ave Maria”
2. Psalm responsoryjny – „Błogosławiony kto się boi Pana”
3. Alleluja (o miłości wzajemnej)
4. Pieśń do Ducha Świętego „O Stworzycielu Duchu przyjdź”
5. Ofiarowanie – „Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary”
6. „Święty, święty”
7. „Baranku Boży”
8. Komunia – „Hymn o miłości”
9. Uwielbienie – „Dzięki o Panie”
10. Błogosławieństwo i wyjście – Marsz Mendelsohna.